Головна » Річний план закупівель на 2017 рік

Річний план закупівель на 2017 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

15.09.2014  № 1106

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2017 рік

Харківський державний будинок художньої та технічної творчості   

код ЄДРПОУ 02549760

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки 
1 2 3 4 5 6

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 18.01.2016 № 1 .

 

Голова комітету з конкурсних торгів ________________       _.Н.М.Варава________ (підпис)                (ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів    ________________ _Л.М.Барабаш_______

(підпис)         (ініціали та прізвище)