Головна » Основні завдання та напрямки роботи

Основні завдання та напрямки роботи

– реалізація державної  політики  в  сфері  позашкільної освіти засобами культури та мистецтва;

– надання методичної допомоги навчальним закладам системи професійно-технічної освіти з питань упровадження  новітніх форм і методів роботи гуртків художньої самодіяльності, технічної та декоративно-прикладної творчості;

– створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб учнівської молоді у позашкільній освіті;

– організація дозвілля та відпочинку учнів професійно-технічних навчальних закладів;

– виявлення, розвиток і підтримка талановитих і обдарованих дітей та юнацтва, стимулювання їх творчого самовдосконалення;

– залучення до творчої діяльності учнів пільгового контингенту професійно-технічних навчальних закладів;

– формування в учнівської молоді національної самосвідомості, активної громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя;

– задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до особистих інтересів і здібностей;

– організація національно-патріотичного виховання учнівської молоді;

–  надання методичної допомоги щодо створення й організації роботи музеїв і музейних кімнат при навчальних закладах професійно-технічної освіти;

–  удосконалення роботи з добору та розстановки кадрів керівників гуртків  художньої самодіяльності, технічної та декоративно-прикладної творчості;

–  вивчення і пропаганда кращого досвіду організації позаурочної роботи в професійно-технічних навчальних закладах;

– здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.