Головна » Постанови КМУ

Постанови КМУ

Державна цільова соціальна програма  національно-патріотичного виховання на період   до 2025 року Затверджена постановою   Кабінету Міністрів України    від 30 червня 2021 року № 673 https://zakon.rada.gov.ua/go/673-2021-%D0%BF

РОЗПОРЯДЖЕННЯ   Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 року № 37-р  «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період   до 2025 року»  https://zakon.rada.gov.ua/go/37-2021-%D1%80

Постанова КМУ № 1100 від 11.11.2020

Zbirnyk

Постанова Кабінету Міністрів України  від 09.10.2020 № 932                                                       “Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки. https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-dij-shchodo-realizaciyi-strategiyi-nacionalno-patriotichnogo-vihovannya-na-20202025-roki-i091020-932

Указ Президента України від 18.05.2019 № 286/219  «Про Стратегію  національно-патріотичного виховання» https://zakon.rada.gov.ua/go/286/2019