Головна » Про заклад

Про заклад

Харківський  державний будинок художньої та технічної творчості здійснює координацію діяльності професійно-технічних навчальних закладів Харківської області щодо організації позаурочної виховної роботи та надає професійно-технічним навчальним закладам організаційно-методичну допомогу щодо організації позашкільної освіти.


Головними завданнями ХДБХТТ є:

  •  реалізація державної  політики  в  сфері  позашкільної освіти засобами культури та мистецтва;
  •  надання методичної допомоги навчальним закладам системи професійно-технічної освіти з питань упровадження форм і методів художньо-естетичної роботи з учнівською молоддю в практику навчально-виховної діяльності;
  • створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті, організація їх оздоровлення, дозвілля і відпочинку;
  • виявлення, розвиток і підтримка талановитих і обдарованих дітей та юнацтва, стимулювання їх творчого самовдосконалення, розвиток дослідницької діяльності вихованців у різних видах мистецтва;
  • формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя;
  • задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до особистих інтересів і здібностей;
  • просвітницька діяльність;
  • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

Діяльність ХДБХТТ будується на умовах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання, рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною культурою, традиціями, пріоритетності загальнолюдських цінностей.